Don Q

- Táncjáték, egy részben -

A Botafogo Táncegyüttes számára készített első dramatikus táncjáték az együttes karaktere szerint spanyol-latin mozdulatvilágra és részben ilyen jellegű zenére épül, ezért ennek megfelelően természetesen spanyol eredetű történetet kíván alapul venni. Cervantes nagyszerű regényének hatására született meg az együttes első színpadi tánc-showja, melyen keresztül bepillanthatunk az élet egyik nagy kérdésébe: vajon érdemes-e, kell-e küzdenünk egy jobb világért, vagy hagyjuk, hogy az ár minket is a pusztulásba sodorjon?

 

 

I. tétel: FIESTA, helyszín: egy spanyol aréna
II. tétel: FALAK, helyszín: egy örömtanya
III. tétel: EXTASY, helyszín: egy diszkó
EPILÓGUS

Koreográfus-rendező: Dalotti Tibor
A koreográfus munkatársai:
Dudás Tibor, Krizsa Mária és Cservenák Szilvia
Szüzsé : Mészöly Gábor
Jelmez: Rományi Nóra

Szereplők:

Don Q - Gebei Bálint
Lány - Krizsa Mária
Grand; Főnök; Mester - Dudás Tibor
Grand Dame; Főnökasszony - Cservenák Szilvia
Torreádor; 1. Vendég - Horváth Zoltán
1. Picador; Fickó; Alak - Dr. Szabó László
2. Picador; Fickó; Alak - Somfai Ákos
2. Vendég - Szőllősi András / Dr. Faluvégi András

valamint a Látványtánc Európa-bajnok Botafogo Táncegyüttes

A táncjáték története

Amennyiben még nem látta a táncjátékot, képzeljen maga elé egy színpadot és hallgassa meg a zenéket (kattintson a szöveg olvasása közben a megfelelő "zene" szóra!) és nézze meg Kanyó Béla fotóművész által a premierről készült fényképeket! Ugyanakkor sokkal jobb lenne, ha élőben látná az előadást, mert azt az élményt semmi sem pótolhatja!

I. tétel: F I E S T A

Tombol a fiesta...

A színes-tarkaruhás ünneplők táncos forgataga egy pillanatra megtorpan: a Grand és társnője, a Grande Dame érkezik.

A Grand /afféle keresztapa/ jelt ad: kezdődhet a sajátos "viadal". Két Picador jelenik meg, majd üdvrivalgás közepette bevonul a Feketeruhás Torreádor...

Feltűnik az Áldozat is: tűzpiros ruhás nő képében. Megkezdődik a különös-kegyetlen küzdelem. Az Áldozat fárad, le-lerogy... amikor hirtelen előtoppan a Fehérruhás Q. Furcsa zavar támad, az idegen jövevény védelmébe veszi a sebzett Áldozatot. Önnön testével fogja fel a támadásokat, ám számára váratlan fordulat következik: a rogyadozó-sebzett Áldozat utolsó erejével félretolja védelmezőjét, s önként, mint valami öngyilkos a Torreádor elé lép, hogy a gyilkos döfés, az "igazság pillanata" bekövetkezhessen. Az Áldozat leroskad: a szokásjognak be kellett teljesednie...

A Grand int "alattvalóinak": most a Fehérruhás következhet, csak semmi kímélet...

Q a haldokló Áldozat mellé rogy... az "aréna" kiürül - csend.

II. tétel: F A L A K

Örömtanya...
Örömlányok tánca: erotikus-csábos mozdulatok.

Megjelenik a Főnökasszony és elhessenti a lányokat: indulás, munkára! Betoppan az Első Vendég - a férfit nyájasan fogadja a Főnökasszony. A Lányt felkínálják az Első Vendégnek, s magukra hagyják őket. A férfi nyomban átöleli a Lányt, táncuk maga a szexuális aktus. Az aktus végén félrehúzódik, lekuporodik, majd csettint az ujjaival. E jelre betoppan a két Fickó, megtámadja, kifosztja, majd kihajítja az Első Vendéget...

A Főnökasszony máris újabb Vendéget csábít be. Ám amíg az Első Vendég kicsit félszeg volt, a Második Vendég maga az erőszak. A durva aktus végén a Lány visszakuporodik a helyére, ernyedten-kiégve, s most nem adja le a jelt, nem csettint az ujjaival. A Második Vendég elégedetten távozik, mire a két verőlegény belép, már hűlt helyét találják.

A két Fickó a Lányra támadna, de... ...ebben a pillanatban újabb Vendég lép be: a Fehérruhás Q. A Fickók eltűnnek, magukra hagyva a párt. Q mozdulatlanul áll /talán mintha felderengene neki az előző tétel Áldozat-alakja a kuporgó Lány láttán/, a Lányt nézi. Az összekuporodott Lány - mintha valami varázsütés érné - mozdul: érzi, itt és most valami más történik, mint eddig... Lírai-meghitt táncba kezdenek.

A videó megtekintése a YouTube-on Hősünk kimenekítené a Lányt. De bármerre indulnak újabb és újabb feketeruhások lépnek elő, mintegy Falat vonva a menekülök elé. Q és a Lány mindenütt immár falba ütközik...

III. tétel: E X S T A S Y

Disco-hangulat...

Vibráló fények, fáradó táncosok. Most egy feketeruhás Alak tűnik fel, körülnéz, a táncolókat figyeli. Nyomában újabb feketeruhás Alak bukkan fel /a korábbi két Fickó/, majd összenéznek, jelentőségteljes bólintás...

Majd színre lép a Mester /az előző Főnök/. Bűvölő-sátáni mozdulatokkal egy-egy táncoshoz lép és csábító táncba kezd a "tömegből" kipécézve hol egy lányt, hol egy fiút. "Varázsolja" őket, majd a két Alakhoz penderíti, akik mintegy "beadják" nekik a d r o g o t. Az imént még mulató táncosok most "belőve" szinte "repülnek" ...

Csak egyetlen Lány /az előző tétel Lánya/ a kivétel; próbál tiltakozni a csábítás ellen. A két Alak már éppen lefogja, amikor betoppan hősünk, a fehérruhás Q. Nekiront a két Alaknak, ők kénytelenek elengedni a Lányt, aki elmenekül. A két fickó most hősünkre veti magát. Verekedés, őrület, tébolyult táncosok, a kép kitisztul: hősünk "keresztrefeszítve"... Csend.

A videó megtekintése a YouTube-on ... a megmenekedett Lány lép be. Némán áll, mint az előző tételben színrelépő Q, és elgyötört megmentőjét nézi. A Lány féltő, segítő-óvó mozdulataira most mintegy "leomlik" a "keresztről" a megfeszített; kettejük ölelkezése: piéta.

E P I L Ó G U S

... újra kezdődik a Fiesta!

De most a tarka forgatagban feltűnik egy másik Fehérruhás, majd a egy újabb Fehérruhás jön a színre, s amott már egy harmadik Fehérruhás a táncolók között... És a forgatag kiteljesedik...


A táncjáték a Nemzeti Táncszínház Kht. és a Nemzeti Kulturális Alapprogram anyagi támogatásával készült.

Támogatók:

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Nemzeti Kulturális Örökség

Fotók

Don Q: a helyettes áldozat.

Videofelvételek

Embedded thumbnail for Don Q - teljes előadás (2003)

Don Q című előadásunk volt az első dramatikus táncjátékunk, ami az önfeláldozásról szól. A Duna TV háromszor tűzte

Embedded thumbnail for Quedate aqui - Botafogo (2003)

Don Q című táncjátékunk egyik jelenete.

Embedded thumbnail for Drog - Botafogo (2003)

A Don Q című táncjátékunk egyik jelenete.